نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
فرم نظرسنجی
.: فرم نظرسنجی

اطلاعات سایت همایش؟
کاملاً جامع و کافی هست
تا حدودی جامع و کافی هست
اصلا سهولت دسترسی ندارد

نحوه پاسخ گویی دبیرخانه به تلفن و ایمیل
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

عملکرد کمیته علمی در داوری و انتخاب مقالات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 
آیا محورهای همایش جامع و کافی است؟
کاملا بله
تا حدودی
خیر

نحوه اطلاع شما از برگزاری همایش
وب سایت همایش
دوستان و همکاران
وب سایت های جانبی
ارسال فراخوان به ایمیل شخصی