نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > هزینه شرکت در همایش
.: هزینه شرکت در همایش

 

هزینه های ثبت نام

 

صرف ثبت مشخصات و تشکیل پروفایل و ارسال مقاله برای داوری در همایش هزینه ندارد. ولیکن پس از پذیرش مقاله پرداخت هزینه تا تاریخ 15 آبان در قسمت خدمات در حساب کاربری به صورت الکترونیکی(راهنمای پرداخت در منوی پرداخت هزینه ثبت نام) برای دریافت گواهی مقاله، گواهی حضور در همایش، ناهار و دریافت پک همایش طبق شرایط زیر الزامی میباشد.

1. دانشجویان : 70,000 تومان

2. هیات علمی: 110,000 تومان

3. سایر افراد: 150,000 تومان

4. ثبت‌نام با تاخیر بعد از 15 آبان: برای همه ی افراد در صورت دریافت گواهی حضور 70 هزار تومان و در صورت دریافت پک همایش علاوه بر گواهی 150 هزار تومان خواهد بود.

 

ورود برای عموم آزاد است و صرف شرکت در سالن همایش و استفاده از سخنرانی ها نیاز به پرداخت هزینه ندارد و از کلیه علاقه مندان جهت حضور، استقبال و پیشاپیش خوش آمد گفته می شود.
 

 گواهی ارائه مقاله حاوی نام تمامی نویسندگان بوده و به نویسنده ای که هزینه ثبت نام را 
پرداخت کرده باشد در روز همایش تحویل داده میشود؛

 

همچنین هزینه ثبت نام که شامل بسته همايش، پذيرايي و ناهار روز همايش می باشد برای هر نفر جداگانه بوده و دیگر نویسندگان در صورت درخواست گواهی حضور، گواهی مقاله مجدد و بسته همایش، پذیرایی و ناهار روز همایش باید هزینه جداگانه پرداخت نمایند.

 

 

برای افرادی که بدون مقاله در همایش شرکت کرده و هزینه ثبت نام پرداخت نموده اند
 گواهی حضور تقدیم می گردد.