نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > اسکان
.: اسکان

 

 

هزینه اسکان دانشجوئی در مهمانسرای دانشجویی هر شب هر نفر 15000 تومان(پانزده هزار تومان) می باشد ضمنا حداکثر 15نفر دختران و 20 نفر پسران در خوابگاه دانشجویی پذیرش می شوند.

 توجه:

پرداخت به صورت نقدی در محل مهمانسرای دانشجویی (به شرط رزرو قبلی، حداکثر دو هفته قبل از برگزاری همایش) می باشد.

 توضیح: برای رزرو از قسمت خدمات در سایت همایش و سامانه کاربری هر فرد اقدام شود. بدیهی است در صورت رزرو نکردن هیچ مسئولیتی متوجه همایش نیست.


اسکان اساتید و سایر افراد در هتل دانشگاه(شماره تماس 03137932317)  هر شب: سه تخته 250000 تومان( دویست و پنجاه هزار تومان) و چهار تخته 280 هزار تومان( دویست و هشتاد هزار تومان)

 توجه:

لطفا با هتل تماس گرفته پرداخت وجه انجام داده و رزرو خود را قطعی کنید.