نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام
.: راهنمای ثبت نام

جهت شرکت در همایش الزاماً نیاز به ارسال مقاله نیست ولی برای دریافت گواهی حضور و دریافت پک همایش، حتما تشکیل پروفایل و ثبت اطلاعات و واریز وجه ثبت نام الزامی است.

پروسه داوری مقاله در همایش رایگان می باشد ولیکن پس از اخذ پذیرش مقاله و دریافت گواهی پذیرش مقاله، پرداخت وجه ثبت نام تا موعد مقرر تعیین شده، الزامی است.

جهت ثبت نام از طریق منوی عمودی سمت راست، قسمت سامانه کاربران یا در قسمت منوی افقی، زیر منوی ثبت نام در همایش، یک پروفایل تشکیل داده و از قسمت ورود به سیستم یا سامانه کاربران در قسمت ارسال مقاله، مقاله خود را ارسال فرمائید.