نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > راهنمای بیوپیچ(Bio Pitch)
.: راهنمای بیوپیچ(Bio Pitch)

 

ایده های دانشجویی در همایش ملّی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی به دو صورت بیوپیچ(Bio Pitch) و شوکوشو در حوزه ي شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی و شيريني جات ایرانی برگزار می گردد.

 

بیوپیچ(Bio Pitch) یک ارائه سخنرانی زیستی به صورت تنظیم 20 عدد اسلاید پاورپونت با زمان هر کدام ده ثانیه به صورت انتقال خودکار می باشد(ارائه کامل در 3 دقیقه و 20 ثانیه) که تنها یک نفر(در صورت همکاری تیمی) با ارائه ایده خود در قالب محورهای مرتبط با همایش ملّی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی شرکت خواهد کرد و در پایان به چند سوال کوتاه داوران پاسخ خواهد داد.

توجه:

برای شرکت در بیوپیچ(Bio Pitch) علاوه بر ارسال و تکمیل فرم شوکوشو(به جای قسمت خلاصه مقاله ارسال گردد)، ارسال پاورپونت ارائه(به جای قسمت ارسال مقاله کامل ارسال گردد) تا تاریخ 10 آبان ماه 98 الزامی است.

سامانه ثبت نام در ایده های دانشجویی همان ثبت نام در همایش و ارسال مقاله می باشد.