نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > کمیته اجرایی همایش
.: کمیته اجرایی همایش

کميته اجرايي همايش

دکتر محمد رباني ،  دبیرکل همایش

 

دکتر سید مرتضی جوادی راد ، دبير اجرايي همایش

 

دکتر رسول شفیعی، دبیر علمی همایش

 


سیده رحمانه اطیابی، مسئول دبیرخانه و سایت


 


دکتر علی باقری، مسئول کميته کارگاه ها


 


غزاله جعفری، طراح