نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > ثبت نام جهت برگزاری کارگاه
.: ثبت نام جهت برگزاری کارگاه

 

کارگاه های جنبی، برای افزایش آگاهی یا توسعه اشتغال زایی صنایع شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی در نظر گرفته شده است. لطفاً نهایتاً تا 1 شهریور 98 فرم خام پیوست در زیر منوی کارگاه ها را تکمیل و به ایمیل همایش به آدرس mbiology.products@gmail.com

ارسال فرمائید.