نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > راهنماي پرداخت هزينه ثبت نام در همايش
.: راهنماي پرداخت هزينه ثبت نام در همايش

راهنماي پرداخت هزينه ثبت نام در همايش

صرف ثبت نام در همایش و تشکیل پروفایل و ارسال مقاله برای داوری در همایش هزینه ندارد. ولیکن پس از پذیرش مقاله پرداخت هزینه برای دریافت گواهی مقاله، گواهی حضور در همایش، اسکان، ناهار و دریافت پک همایش میباشد.

پس از ورود به سامانه کاربري خود به بخش
 خدمات رفته و از اين بخش گزينه مرتبط با وضعيت خود را انتخاب نموده و کليد ثبت خدمات را اعمال نماييد.
سپس به بخش
 پرداخت آنلاين ورود نموده وپس از مشاهده صورت وضعيت خدمات انتخابي خود، با فشردن کليد پرداخت به درگاه پرداخت الکترونيکي بانک عامل(ملی)  وارد شده و قادر خواهيد بود با کليه کارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب پرداخت هزينه هاي خود را انجام دهيد.

 

به اطلاع شرکت کنندگان می رساند واریز وجه جهت شرکت در همایش و ارسال مقاله از طریق ثبت نام و تشکیل سامانه کاربری و پرداخت به صورت آنلاین و فعال، در سایت همایش از درگاه آنلاین بانک می باشد.

پرداخت غیرآنلاین به صورت زیر می باشد.

برای صدور گواهی مقاله و یا گواهی حضور حتما باید عکس حواله پایای واریزی را به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند و عکس فیش واریزی را در قسمت ارسال فیش آپلود و یک نسخه آن را به ایمیل همایش ارسال فرمایند. در صورت عدم انجام مراحل فوق توسط شرکت کنندگان از طرف دبیرخانه گواهی حضور و مقاله و کارت شرکت صادر نخواهد شد.

شماره شبای نزد بانك مركزي 330100004001072403018278 با کد شناسه 367072461116500002227000000000 به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان- همایش ملّی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی

 

برای حواله پایا حتما بایستی به بانکی که در آن حساب دارند مراجعه و با شماره شبا و کد شناسه فوق اقدام به ارسال حواله پایا نمایند.